Apie Infomobilį

Apie infomobilį

Mobili STEAM laboratorija – Infomobilis

Techninės pakraipos profesinis informavimas ir karjeros galimybių viešinimas

MECHATRONIKA

METALO APDIRBIMAS

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS PRAMONEI

Bendradarbiaujant su Vokietijos bei Latvijos metalo ir elektronikos pramonės darbdavių asociacijomis, LINPRA adaptavo tose šalyse sėkmingai veikiantį kombinuotą mobilios STEAM (angl. Science, Tehnology, Engineering, Arts, Mathematics) laboratorijos ir profesinio orientavimo infomobilio modelį.

Kuriamas bei adaptuojamas bendradarbiavimo tarp Lietuvos inžinierinės pramonės įmonių, savivaldybių, švietimo įstaigų ir jaunuomenės modelis.

Plėtojama interaktyvi ir patogi duomenų bazė jaunimui, apimanti informaciją apie elektronikos bei metalo apdirbimo pramonės specializacijas, profesinį mokymą ir įsidarbinimo bei karjeros galimybes.

Infomobilyje, kurio ilgis siekia 17,5 m, sumontuota moderni technika: 3D spausdintuvai, tekinimo ir frezavimo staklės, žmogaus fiziologinių savybių testavimo įranga, įvairūs mokomieji stendai. Sudaryta galimybė kompiuterizuotose mokymo vietose išbandyti staklių valdymo bei gamybos ciklo simuliacines programas – moderniais programinio valdymo įrenginiais pasimokyti valdyti tekinimo ir frezavimo stakles, pasigaminti suvenyrą.

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. planuojami Infomobilio vizitai įvairiose švietimo įstaigose, įmonėse, parodose, mokymuose.

Mobilios STEAM laboratorijos TIKSLAI:

 • supažindinti jaunimą su inžinerine pramone;
 • sudominti jaunimą komercinėmis-techninėmis metalo ir elektronikos pramonės sričių studijomis;
 • sudominti technologijų mokytojus laboratorija;
 • informuoti apie mokymo vietas;
 • informuoti apie studijas;
 • informuoti apie darbo vietas;
 • suteikti informavimo ir konsultavimo paslaugas apie karjeros planavimą;
 • formuoti pozityvų tėvų bei mokytojų požiūrį į inžinerinę pramonę;
 • suteikti jiems reikalingos bei trūkstamos informacijos.
 

TIKSLINĖS GRUPĖS:

 • jaunimas;
 • tėvai;
 • technologijų mokytojai;
 • darželių auklėtojai;
 • bendruomenė;
 • verslo bendruomenė;
 • spauda / kita žiniasklaida.
 

INFOMOBILIO PANAUDOJIMO GALIMYBĖS:

 • vidurinėse mokyklose supažindinant su profesijomis;
 • mokytojų bei mokinių ekskursijų metu;
 • renginiuose, mugėse, parodose;
 • firmų mokymuose bei atvirų durų metu;
 • miesto švenčių metu;
 • darbo biržoje arba kitose įdarbinimo agentūrose.